Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy w branży IT

Zbigniew Gajewski

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Konsultant oraz promotor innowacji biznesowych
i społecznych. Ekspert w zakresie organizacji eventów, komunikacji społecznej, wizerunku i CSR.
Wieloletni dyrektor ds. PR Konfederacji Lewiatan. 2010-2016 członek rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Inicjator i wieloletni dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - międzynarodowej konferencji poświęconej trendom cywilizacyjnym i politycznym mającym wpływ na biznes
w Polsce i na świecie.

Od 2007 r. juror Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu branży PR. 2017-19 Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, a w latach 2018-19 także Prezes Zarządu tej organizacji. Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton.

Z wykształcenia politolog, pracownik naukowy, dziennikarz, redaktor i wydawca. W bogatym życiu zawodowym współtworzył m.in. dziennik Nowa Europa oraz miesięcznik Businessman Magazine. Był dyrektorem wydawniczym czasopism Pani, Uroda, Kobieta i Życie, 101 Porad, Smaki i Aromaty, Świat Nauki.

Anna Kornacka

Trenerka biznesu, propagatorka skutecznej komunikacji oraz zastosowania neuronauk w biznesie i nauczaniu. Pomysłodawczyni i skuteczna realizatorka wielu innowacyjnych projektów. Od 2007 roku prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego (ZPPZ). Członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie zachodniopomorskim. Propagatorka idei CSR w Polsce i regionie, inicjatorka projektu realizowanego w partnerstwie z Hiszpanami certyfikacji polskich pracodawców sektora MŚP pod kątem CSR (2013r).

Od 2000 roku prowadzi firmę szkoleniową, inspiruje i wspiera w rozwoju przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji rządowej. Pasjonatka zagadnień związanych z zarządzaniem, skuteczną komunikacją oraz neuronaukami, Wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA). Autorka bloga poświęconego wykorzystaniu odkryć z zakresu neuronauk w praktyce menedżerskiej – neurozarzadzanie.pl

Inicjatorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych adresowanych wyłącznie do kobiet pn. Szkoły EuroLiderek. W 2009 roku wybrana w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”) Polką Roku 2008, zaś w 2012 w rankingu dziennikarzy „Głosu Szczecińskiego” uznana za najbardziej wpływową kobietę na Pomorzu Zachodnim.

Dr Łukasz Kowalik

Specjalizuje się w dziedzinach zarządzania zmianą, wdrażania innowacji i PR i komunikacji w biznesie. Ekspert ds. innowacji i zarządzania zmianą przy Zarządzie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego – Konfederacja Lewiatan, Venture Partner w Simpact.VC, wspierający spółki portfelowe w budowaniu strategii promocji i wejścia na rynek międzynarodowy.

Przez ponad 15 lat menedżer w Intel Corporation, gdzie zajmował się m.in. Public Relations, przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji, promocji i sprzedaży nowych produktów i programów w Europie i krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, był również rzecznikiem prasowym firmy Intel.

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Naukowo zajmuje się badaniem innowacyjności w kontekście stylów zarządzania i kompozycji zespołów
w organizacji.

Neurozarządzanie  – skuteczne zarządzanie zespołem w branży IT

Prof. Marek Kaczmarzyk

Biolog, neurodydaktyk i memetyk. Autor podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2019 - 2020 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Uniwersytet Śląski). Od 2012 do 2018 roku prowadził Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnicę Śląską, działającą w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Od grudnia 2019 profesor Uniwersytetu Śląskiego.

Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Inicjator i główny organizator (obok Janiny Sabat i Krzysztofa Chyżaka) Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki odbywającego się od 2015 roku rokrocznie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest to jedna z największych konferencji neurodydaktycznych w kraju. Zajmuje się także zagadnieniami biologicznego podłoża zachowań w polityce (współautor książki „Homo Politicus Sapiens. Biologiczne aspekty politycznej gry”).

Właściciel firmy szkoleniowej "Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka", autor licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to: „Szkoła neuronów.
O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości”. „Strefa Napięć”.

Anna Kornacka

Trenerka biznesu, propagatorka skutecznej komunikacji oraz zastosowania neuronauk w biznesie i nauczaniu. Pomysłodawczyni i skuteczna realizatorka wielu innowacyjnych projektów. Od 2007 roku prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego (ZPPZ). Członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie zachodniopomorskim. Propagatorka idei CSR w Polsce i regionie, inicjatorka projektu realizowanego w partnerstwie z Hiszpanami certyfikacji polskich pracodawców sektora MŚP pod kątem CSR (2013r).

Od 2000 roku prowadzi firmę szkoleniową, inspiruje i wspiera w rozwoju przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji rządowej. Pasjonatka zagadnień związanych z zarządzaniem, skuteczną komunikacją oraz neuronaukami, Wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA). Autorka bloga poświęconego wykorzystaniu odkryć z zakresu neuronauk w praktyce menedżerskiej – neurozarzadzanie.pl

Inicjatorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych adresowanych wyłącznie do kobiet pn. Szkoły EuroLiderek. W 2009 roku wybrana w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”) Polką Roku 2008, zaś w 2012 w rankingu dziennikarzy „Głosu Szczecińskiego” uznana za najbardziej wpływową kobietę na Pomorzu Zachodnim.

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem – studia eksperckie

Sławomir Kiraga

Specjalista „Cyber Threat Intelligence”, pasjonat zdobywania informacji metodami Open Source Intelligence, entuzjasta ciągłego poszerzania wiedzy i kompetencji, zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa. W trakcie swojej kariery pracował zarówno dla instytucji państwowych, zajmując się identyfikacją i rozpoznawaniem zewnętrznych zagrożeń dla bezpieczeństwa RP, jak i podmiotów prywatnych, gdzie kluczowym był aspekt ochrony organizacji i jej zasobów produkcyjnych.

Obecnie odpowiedzialny za projektowanie, implementację i koordynację programu „Threat Intelligence”
w jednej z największych firm farmaceutycznych, którego celem jest zabezpieczanie procesów przemysłowych
i badawczych przed zagrożeniami pochodzącymi z cyberprzestrzeni.W obszar jego doświadczenia zawodowego wchodzą zarówno kwestie specjalistyczne o profilu operacyjnym oraz cyberbezpieczeństwa jak
i zarządzanie zespołami, a także złożonymi projektami. Przez większość pracy zawodowej, jego główna aktywność skupiona była na gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych, pochodzących z różnych środowisk, które następnie wykorzystywane były do wsparcia kluczowych procesów decyzyjnych i biznesowych.

Mariusz Kusion

Prawnik, trener nauki i szkoleń prawnych, przedsiębiorca, autor publikacji eksperckich z zakresu prawa, RODO, ochrony własności intelektualnej. W ramach własnej Kancelarii Prawnej Ars Iuridica prowadzi obsługę prawną firm, uczelni, organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych.

Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń dla ludzi nauki, sztuki, kultury i biznesu. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym i administracyjnym.

Dr Norbert Obrycki

Jego obszary specjalizacji to makroekonomia, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, cross-cultural management, international project managment.

Germanista, stypendysta uczelni m.in. w Berlinie i Wiedniu. W latach 2003–2006 dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Eureregionu Pomerania. Od lat dziewięćdziesiątych aktywny polityk m.in. marszałek woj. zachodniopomorskiego (2006-2008), poseł na Sejm VII kadencji (członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Gospodarki i Rozwoju). Senator RP (członek Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych).

W latach 2009–2011 był doradcą naukowym prezydenta Narodowej Akademii Administracji Publicznej w Kijowie (Ukraina). Obecnie pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. współpracy transgranicznej oraz pełnomocnik rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. współpracy międzynarodowej.
Jest członkiem State Alumni Member (stowarzyszenie byłych stypendystów rządu USA), IPS Alumni Polska (stowarzyszenie byłych stypendystów rządu Niemiec i Bundestagu) oraz Humboldt Universität Alumni.

Piotr Sudnik

Prawnik, oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stanie spoczynku. Przez kilkanaście lat służby
w Urzędzie Ochrony Państwa, a następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmował się prowadzeniem śledztw w sprawach przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, korupcji, naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przestępczości podatkowej i naruszenia tajemnicy państwowej. W latach 1998-2002 był nieetatowym rzecznikiem prasowym Delegatury UOP w Szczecinie.

Ukończył szkolenie z zaawansowanych technik przesłuchań prowadzone przez agentów specjalnych FBI
i posiada w tym zakresie certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA. Po zakończeniu służby liniowej, był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Jako wykładowca COS ABW, specjalizował się w technikach przesłuchań i analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa oraz taktykach i technikach prowadzenia czynności procesowych. W ostatnim okresie służby pracował w Centrum Antyterrorystycznym ABW.

W roku 2007 wdrażał w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako co-trener, szkolenie z zaawansowanych technik przesłuchań „metodą FBI”. W tym zakresie, w czasie służby i po jej zakończeniu, przeszkolił kilkuset funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, funkcjonariuszy Służby Celnej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, UOKiK, NCBR,
a także firm ubezpieczeniowych. Od 2010 roku jest trenerem, zajmuje się szkoleniami z zakresu przesłuchań, komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji w biznesie.